Back to top

Konsultacje Projektów Statutów Sołeckich

Inne
Bartosz Przybylski

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik nr 25/2023 z dnia 8 marca 2023 r. w terminie od 13 do 27 marca będą przeprowadzane konsultacje społeczne w sprawie Statutu Sołeckiego

W konsultacjach mogą brać mieszkańcy danego sołectwa, którzy wyrażają opinie i uwagi w zakresie projektu statutu sołectwa, którego są mieszkańcami.

Konsultacje będą polegały na wyrażeniu opinii i uwag przez mieszkańców poszczególnych sołectw w przedmiotowej sprawie, z wykorzystaniem formularzy.

Formularze oraz projekty statutów dla poszczególnych sołectw, są dostępne:

  1. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Kórnik,
  2. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik,
  3. przez platformę do konsultacji społecznych pod adresem kornik.konsultacjejst.pl,
  4. u poszczególnych sołtysów sołectw wymienionych w § 1 Zarządzenia.

Konsultacje będą odbywały się poprzez wypełnienie formularza opinii i uwag, a następnie jego zwrot w jednej z poniższych możliwości:

  1. złożenie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik,
  2. przesłanie pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1,62-035 Kórnik,
  3. wypełnienie w wersji elektronicznej poprzez platformę do konsultacji kornik.konsultacjejst.pl.